سپهر نصیحت‌گر عکس‌ساز و پژوهشگر هنر قرن ۲۱ هستم، در خانواده‌ای آغشته به تضادهای فلسفی به دنیا آمده و زندگی خود را ادامه دادم. به طور جدی از سال ۹۰ فعالیت خود را در زمینه‌های نظری و عملی هنر پس از مدرن آغاز کردم و در نتیجه فعالیت‌های خود موفق به برپایی چند نمایشگاه از جمله عکس، هنر چیدمان و پرفورمنس‌آرت شدم. اصلی‌ترین دغدغه این روزهای من هنرهای تجسمی است. معتقد هستم که multiTask بودن تنها کار باحالی است که انجام می‌دهم. هر تصویر یا هر چیزی که می‌سازم خارج از دایره هویت و ‌اصالت و ارزش تنها یک اثر از تجربه‌ها و لذت‌ها و … در زندگی من است.

[بماند که عضو این انجمن و آن انجمن هم هستم که اصلن مهم نیست]

[ زندگی‌نامه و رزومه ]

sepehr nasihatgar

سپهر نصیحت گر

سپهر نصیحت‌گر