گزارشی از یک رویداد غیر واقعی

پرفورمنس آرت

کلامی چند درباره اوضاع کنونی «پرفورمنس‌آرت» در ایران و چند نکته در متن پنجمین فستیوال «سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز».