عکس‌های نمایشگاه هنر مفهومی

گزارش تصویری اولین نمایشگاه چیدمان و هنر مفهومی استان گیلان